09 Mayıs 2011

Endekse ait vadeli işlemler

ENDEKSE DAYALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI
         Belirli sayıda hisse senedini içeren borsa endeksine ait sözleşmelerin alım satımının yapıldığı piyasalara endekse dayalı vadeli işlem piyasaları ismi verilmektedir. Söz konusu vadeli işlem sözleşmelerine çoğunlukla S&P 500, NYSE , Value Line , Major Market Index , FT-SE 100 , CAC-40,Nikkei endeksleri konu olsa da çesitli vadeli piyasalarda kurulu bulunduklari ülkenin borsa endeksleri de işlem görmektedirler. Sözleşme vadesi sona erdiğinde sözleşmeye konu olan endeksin vade tarihindeki seviyesi belirli bir katsayıyla çarpılarak parasal değere dönüştürülmekte ve bu değerin nakit ödenmesi ile pozisyon kapatılmaktadir. Örneğin vade sonunda Standart & Poor's 500 endeksi 1000 puan ise ödenmesi gerekli değer 1000 x 500 $ = 500.000 $ dir. Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde herhangi bir ürünün teslimi söz konusu değildir . Sözleşmenin hesaplaşması her gün yapıldığı için sözleşme vadesinde ödenen ya da tahsil edilen nakit , bir önceki günkü hesaplaşma fiyatı ile vade günündeki fiyat arasındaki farka eşittir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder